NMC

General Administration

  • सर्व साधारण कामाचे स्वरुप
  • नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती
  • सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप
  • सेवा जेष्ठता यादी अंतिम
  • कर्मचारी पदोन्नती समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्ती
  • सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल
  • केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005

सर्व साधारण कामाचे स्वरुप

सामान्य प्रशासन ( कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवाविषयक बाबी, नोकरभरती इ.)

नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती

नोकरभरती होणार असल्यास संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिध्दीस देणे.

सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप

१. नाईक दप्तरी व शिपाई संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
२. प्रशासन (Admin) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
३. अभियांत्रिकी (Engineer) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
४. बिगारी व इतर (Bigari) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
५. लेखा/ लेखापरिक्षण,अग्निशामक,सुरक्षा,उद्यान (A/C/Aud) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
६. कामाठी (Kamathi) संवर्गाची दि..१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि
७. वैद्यकिय/आरोग्य(Medical/Health) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप सेवाजष्ठता यादि

सेवा जेष्ठता यादी अंतिम

  परिपत्रक
१. नाईक दप्तरी व शिपाई संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
२. प्रशासन (Admin) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
३. अभियांत्रिकी (Engineer) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
४. बिगारी व इतर (Bigari) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
५. लेखा/ लेखापरिक्षण,अग्निशामक,सुरक्षा,उद्यान (A/C/Aud) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
६. कामाठी (Kamathi) संवर्गाची दि..१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि
७. वैद्यकिय/आरोग्य(Medical/Health) संवर्गाची दि.१/४/२०१२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाजष्ठता यादि

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005


Last updated on : 20/05/2019 11:47:55 Monday