NMC

General Administration

  • सर्व साधारण कामाचे स्वरुप
  • नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती
  • सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप
  • सेवा जेष्ठता यादी अंतिम
  • कर्मचारी पदोन्नती समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्ती
  • सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल
  • केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005

सर्व साधारण कामाचे स्वरुप

सामान्य प्रशासन ( कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवाविषयक बाबी, नोकरभरती इ.)

नागरिकांसाठी उपयुक्त माहीती

नोकरभरती होणार असल्यास संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिध्दीस देणे.

सेवा जेष्ठता यादी प्रारुप

सेवा जेष्ठता यादी अंतिम

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

सन २०१२ प्रारुप सेवा जेष्ठता हरकतींचा निकाल

केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005

 

Last updated on : 20/05/2019 11:47:55 Monday